Jak to funguje?

Jednoduše nám můžete poslat oznámení přes vybraný oznamovací kanál. Zpráva přijde do systému řešitelce všech oznámení, paní Aleně Nejezchlebové. S ní pak můžete chatovat a doplňovat detaily svého oznámení.

Nikdo nemá přístup k vašim osobním datům

IP adresa, email nebo telefon jsou skryté

K údajům nemá přístup ani poskytovatel

K oznámením má přístup pouze řešitelka

Our awesome features

Hlasové oznámení

Oznámení telefonem můžete podat na čísle +420 800 050 856. Po vytočení budete vyzváni k zadání přístupového kódu: 421428307. Následně už stačí nahrát vzkaz a odeslat jej stisknutím mřížky #. Po úspěšném odeslání obdržíte SMS s kódem, díky kterému se na oznámení můžete podívat a komunikovat s řešitelkou.

Písemné oznámení

Emailové oznámení můžete zaslat na adresu 0dc1b2308028@mail.safetalk.io. Díky SafeTalk je i emailové oznámení zcela anonymní, takže vaši emailovou adresu neuvidíme. Po odeslání vám přijde do emailu notifikace s odkazem, díky kterému se můžete na oznámení kdykoliv podívat.

Our awesome features
Our awesome features

Oznámení učiněná osobně

Osobní oznámení je možné uskutečnit v přiměřené době, nejpozději do 14 dnů po domluvě na výše uvedených kontaktech.

Vyloučení

Vylučujeme příjem oznámení od osob, které pro nás nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona na ochranu oznamovatelů.

Osobní působnost

Při oznámení formulářem prosím vyplňte údaj, jaký máte vztah k naší organizaci. Zrychlí to řešení všech přijatých oznámení

Věcná působnost

Při oznámení formulářem prosím vyplňte údaj, jaké kategorie se oznámení týká. Zrychlí to řešení všech přijatých oznámení

Externí oznamovací kanál

Vice podrobností o ochraně oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému najdete na www.oznamovatel.justice.cz