Vnitřní oznamovací systém

Umožňujeme našim zaměstnancům podat oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. K obsahu oznámení má přístup pouze Příslušná osoba, paní Michaela Chytrá.

Image alt
Image alt

Chráníme Vás

SafeTalk chrání vaši identitu. Nikdo nemá přístup k vašim osobním datům nebo IP adrese. Všechna data jsou zašifrována, takže i vaše telefonní číslo nebo email zůstávají skryté.

Oznámení telefonem

Oznámení telefonem můžete podat na čísle 222 333 444. Po vytočení budete vyzváni k zadání čísla organizace: XY. Následně už stačí nahrát vzkaz a odeslat jej stisknutím mřížky #. Po úspěšném odeslání obdržíte SMS s kódem, díky kterému se na oznámení můžete podívat a komunikovat s příslušnou osobou.

Our awesome features
Our awesome features

Emailové oznámení

Emailové oznámení můžete zaslat na adresu xy@mail.safetalk.io. Díky SafeTalk je i emailové oznámení zcela anonymní, takže vaši emailovou adresu neuvidíme. Po odeslání vám přijde do emailu notifikace s odkazem, díky kterému se můžete na oznámení kdykoliv podívat.

Písemné oznámení

Písemná oznámení prosím posílejte v uzavřené obálce na adresu Jméno, adresa, s poznámkou: "Do vlastních rukou".

Our awesome features

Vyloučení

Vylučujeme příjem oznámení od osob, které pro nás nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona na ochranu oznamovatelů.

Osobní působnost

Při oznámení formulářem prosím vyplňte údaj, jaký máte vztah k naší organizaci. Usnadní nám to řešení všech přijatých oznámení

Věcná působnost

Při oznámení formulářem prosím vyplňte údaj, jaké kategorie se oznámení týká. Usnadní nám to řešení všech přijatých oznámení

Externí oznamovací kanál

Vice podrobností o ochraně oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému najdete na oznamovatel.justice.cz