Jak to funguje?

Jednoduše nám můžete poslat oznámení přes vybraný oznamovací kanál. Oznámení přijde do systému Příslušné osobě, kterou je Kristýna Hampelová. Nikdo jiný nemá k oznámením přístup.

Nikdo nemá přístup k vašim osobním datům

IP adresa, email nebo telefon jsou skryté

K údajům nemá přístup ani poskytovatel

K oznámením má přístup pouze Příslušná osoba

Hlasové oznámení

Oznámení telefonem můžete podat na čísle +420 800 050 856 a zadání přístupového kódu, 257509303. Následně stačí nahrát vzkaz a odeslat jej stisknutím mřížky #. Po úspěšném odeslání obdržíte SMS s kódem, díky kterému se na oznámení můžete podívat a komunikovat s Příslušnou osobou.

Our awesome features
Our awesome features

Písemné oznámení

Emailové oznámení můžete zaslat na adresu bbbed5e07997@mail.safetalk.io. Po odeslání vám přijde do emailu notifikace s odkazem, díky kterému se můžete na oznámení kdykoliv podívat.

Oznámení učiněná osobně

Osobní oznámení je možné uskutečnit v přiměřené době, nejpozději do 14 dnů po domluvě na výše uvedených kontaktech.

Our awesome features

Vyloučení

Vylučujeme příjem oznámení od osob, které pro nás nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona na ochranu oznamovatelů.

Osobní působnost

Při oznámení formulářem prosím vyplňte údaj, jaký máte vztah k naší organizaci. Usnadní nám to řešení všech přijatých oznámení

Věcná působnost

Při oznámení formulářem prosím vyplňte údaj, jaké kategorie se oznámení týká. Usnadní nám to řešení všech přijatých oznámení

Externí oznamovací kanál

Vice podrobností o ochraně oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému najdete na oznamovatel.justice.cz