Powered by Smartsupp

Vaše oznámení

Umožňujeme našim zaměstnancům oznámit cokoliv přes zabezpečenou linku SafeTalk. K obsahu oznámení má přístup pouze autorizovaný řešitel, pan René Sion.

Image alt
Image alt

Chráníme Vás

SafeTalk chrání vaši identitu. Nikdo nemá přístup k vašim osobním datům nebo IP adrese. Všechna data jsou zašifrována, takže i vaše telefonní číslo nebo email zůstávají skryté.

Oznámení telefonem

Oznámení telefonem můžete podat na čísle +420 800 050 856. Po vytočení budete vyzváni k zadání čísla organizace: 325432386. Následně už stačí nahrát vzkaz a odeslat jej stisknutím mřížky #. Po úspěšném odeslání obdržíte SMS s kódem, díky kterému se na oznámení můžete podívat a komunikovat s řešitelem.

Our awesome features
Our awesome features

Emailové oznámení

Emailové oznámení můžete zaslat na adresu 1d5faf264a5e@mail.safetalk.io. Díky SafeTalk je i emailové oznámení zcela anonymní, takže vaši emailovou adresu neuvidíme. Po odeslání vám přijde do emailu notifikace s odkazem, díky kterému se můžete na oznámení kdykoliv podívat.

Oznámení učiněná osobně

Osobní oznámení je možné uskutečnit v přiměřené době po domluvě na výše uvedených kontaktech.

Our awesome features

Vyloučení

Vylučujeme příjem oznámení od osob, které pro nás nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona na ochranu oznamovatelů.

Osobní působnost

Při oznámení formulářem prosím vyplňte údaj, jaký máte vztah k naší organizaci. Usnadní nám to řešení všech přijatých oznámení

Věcná působnost

Při oznámení formulářem prosím vyplňte údaj, jaké kategorie se oznámení týká. Usnadní nám to řešení všech přijatých oznámení

Externí oznamovací kanál

Vice podrobností o ochraně oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému najdete na www.oznamovatel.justice.cz