Email, telefon & formulář.

Oznámení nesmí jít přes váš email nebo firemní servery. Vytvoříme unikátní telefon, email i formulář s napojením přímo na SafeTalk. Oznámení se dostanu do rukou pouze řešitelům.

Schválení statutárním orgánem

Řešení musí schválit statutární orgán se záznamem v oznamovacím systému. Vyřešte zákon a pošlete statutárovi email přímo z aplikace SafeTalk.